عبدالرشید درشته در اثر جراحات تیراندازی ماموران انتظامی سرباز در بیمارستان خاتم ایرانشهر فوت نمود.

عبدالرشید درشته راننده خودرویی که حامل چند کیسه برنج بود در روستای زیارتجاه، سرباز مورد هدف ماموران انتظامی قرار گرفت که با اصابت گلوله به سر ایشان بعد از ۸ روز بستری در بیمارستان خاتم ایرانشهر ۱۴ اردیبهشت فوت نمودند.

بیشتر بخوانید