شکنجه شدید دو جوان بلوچ توسط مرزبانی نگور

مرادمحمد ده بلوچ ۴۵ ساله اهل روستای (مسونٹ/بان سنٹ) از توابع چابهار و عبدالماجد پایدار ۲۷ ساله اهل روستای سنگان دشتیاری ۷ ماه پیش توسط مرزبانی بازداشت شدند. این دو به شدت مورد شکنجه قرار گرفته اند.

بیشتر بخوانید