انتقال یک بازداشتی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی زاهدان

صبح امروز یک بازداشتی به نام “مرتضی الله وردی” از بازداشتگاه اداره اطلاعات به بند یک زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.

بیشتر بخوانید