انتقال یک فعال مذهبی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی زاهدان

یک فعال مذهبی بلوچ که در ۴۵ روز گذشته از سوی نیروهای امنیتی اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شده بود، روز گذشته ۱۰ مرداد به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

بیشتر بخوانید