کشته شدن دو جوان بلوچ توسط نیروی انتظامی لیردف با پرتاب سنگ به سوی راننده

رامین گرگیج ۲۶ ساله فرزند مرحوم غلام محمد  و راشد بلوچ ۲۵ ساله فرزند الله بخش از روستای کرگ شیخان و یعقوب زهی بامداد جمعه ۴ خرداد ۹۷ توسط نیروی انتظامی لیردف با سنگ مورد هدف قرار گرفتند که سنگ به سر راننده راشد بلوچ اصابت و خودروی آنها واژگون و راشد در جا کشته و رامین در مسیر بیمارستان فوت نمودند.

بیشتر بخوانید

عبدالرشید درشته در اثر جراحات تیراندازی ماموران انتظامی سرباز در بیمارستان خاتم ایرانشهر فوت نمود.

عبدالرشید درشته راننده خودرویی که حامل چند کیسه برنج بود در روستای زیارتجاه، سرباز مورد هدف ماموران انتظامی قرار گرفت که با اصابت گلوله به سر ایشان بعد از ۸ روز بستری در بیمارستان خاتم ایرانشهر ۱۴ اردیبهشت فوت نمودند.

بیشتر بخوانید