هفتمین کنگره جهانی “مقابله با مجازات اعدام ” در بروکسل ، مقر اتحادیه اروپا

منیره شیرانی، فعال حقوق بشر بلوچستان نیز در  که در کنگره جهانی مبارزه با اعدام حضور داشت، گفت: بسیاری از اقلیت‌های بلوچ پیش از محاکمه، اعدام می‌شوند. شیرانی تاکید کرد :‌ دولت ایران قبول ندارد که همه مردم و اقوام مختلف در ایران از حقوق یکسانی برخوردارند.

بیشتر بخوانید