در سیستان و بلوچستان کسب دانش و سواد، اولویت زندگی نیست

طبق قانون ، مناطقی که شاخص‌های توسعه آن‌ها زیر شاخص میانگین کشور است، مناطق محروم هستند. این شاخص‌ها بهداشت و درمان ، اشتغال، آموزش و پرورش و… را در بر می‌گیرند. استان سیستان و بلوچستان چندین سال است که با مشکل خشکسالی روبه‌روست؛ از این رو سطح رفاه اجتماعی و معیشت و اشتغال مردم این روستاها در پایین‌ترین سطح تعریف شده، قرار دارد .

بیشتر بخوانید