بیانیه مشترک ۴۶ سازمان جامعه مدنی و حقوق بشر ایرانی و بین المللی در محکومیت سرکوب اعتراضات اخیر ایران

۴۶ سازمان جامعه مدنی و حقوق بشر ایرانی و بین المللی در دفاع از آزادی تجمعات مسالمت آمیز و محکومیت خشونت بیرحمانه حکومت علیه شرکت کنندگان در اعتراضات اخیر به صورت مشترک بیانیه ای منتشر کردند.

بیشتر بخوانید

گفتگوی هانی دادیار نماینده گروه حقوق بشر بلوچستان در کنفرانس آموزش زبان مادری در ژنو سوئیس

روز سه شنبه نهم مهرماه برابر با اول اکتبر ۲۰۱۹ ، کنفرانسی تحت عنوان آموزش به زبان مادری در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد که اساتید برجسته دانشگاهی از سوئیس و سازمانهای حقوق بشری مختلف از ملیت های ساکن ایران در آن حضور داشتند که هانی دادیار نماینده گروه حقوق بشر بلوچستان نیز شرکت نمودند.

بیشتر بخوانید