کنفرانس سازمان ملل و مردم بدون نماینده UNPO در واشنگتن دی‌سی با موضوع مسئله ژئوپولیتیک و وضعیت حقوق بشر در بلوچستان

سازمان ملل و مردم بدون نماینده (UNPO) در همکاری با سازمان جهانی بلوچ (WBO) کنفرانسی را در رابطه با بدتر شدن وضعیت حقوق بشر و همچنین وضعیت امنیتی دو قسمتِ بلوچستان در ایران و پاکستان و پیچیدگی های موثر ژئوپولیتیکی منطقه تشکیل داد.

بیشتر بخوانید